Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat huhti-kesäkuussa 2023 Tilastokeskuksen mukaan

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat huhti-kesäkuussa 2023. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,4 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 20,5 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,6 %, korjaukset 4,6 %, lämmitys 7,5 %, jätehuolto 11,6 %, hallinto 5,1 %, käyttö ja huolto 7,4 % sekä ulkoalueiden hoito 8,4 %. Siivouksen kustannukset nousivat 8,7 % ja vahinkovakuutukset 2,9 %.

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat  7,3 %, teollisuusrakennusten 9,2 %, toimistorakennusten 10,1 %, myymälärakennusten 10,6 %, päiväkotirakennusten 8,7 %, koulurakennusten 8,8 % ja terveyskeskusten 9,6 % vuoden takaiseen verrattuna. Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi laski 0,8 % edellisestä neljänneksestä. Kiinteistövero ja tontin vuokra eivät sisälly 2015=100 kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin.

Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi.

A Yritys- ja isännöintipalvelut Oy avustaa asiakastaloyhtiöitään vähentämään kustannuksia aktiivisella kustannusseurannalla ja talousraportoinnilla sekä ohjeistamalla taloyhtiöitä kulujen optimoinnissa sekä myös mahdollisuuksien mukaan taloyhtiö tuottojen maksimoinnissa (esim. tilojen vuokrausasiat). Kustannuksia optimoidaan taloyhtiöissä mm. suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella huolto- ja korjaustoiminnalla, kulutusten seurannalla (energia, vesi ja jäte) ja kulutuksien optimointitoimenpiteillä, toimittajien kilpailutusten kautta sekä ammattimaisen asiakasohjeistuksien ja ohjeiden toimeenpanon kautta. Lisätietoja: henrik.ylikoski@taloasema.fi

 

 

Pyydä tarjous isännöinnistä