Kiinteistö- ja rakentamisalalla voidaan saavuttaa nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä jo vuoteen 2025

Resurssi- ja tilatehokkuuden sekä kiertotalouden toimenpiteillä voidaan saavuttaa nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä jo vuoteen 2025 mennessä ilman suuria lisäinvestointeja. Lisäksi päästöjä voidaan vähentää teknisten ratkaisujen valinnoilla ja pienentämällä rakennusmateriaalien päästöjä.

RAKLI on toteuttanut  yhdessä konsulttitoimiston kanssa vähähiilisyyden tiekartan, jossa on  selvitetetty, mistä kokonaisuuksista rakennetun ympäristön omistajan ja käyttäjän hiilijalanjälki koostuu, ja miten sitä voidaan vähentää eri kiinteistösegmenteissä.

Tiekartassa on tarkasteltu kolmea resurssitehokkaaseen kaupunkikehittämiseen ja tilojen tehokkaaseen käyttöön liittyvää malli-tapausta ja tapaukset osoittivat, että:

Suosimalla täydennysrakentamista uudisalueiden rakentamisen sijaan syntyy noin 18 % vähemmän päästöjä verrattuna vastaavaan greenfield-rakentamiseen

Päästöjä voidaan kustannustehokkaasti vähentää tilojen paremmalla hyödyntä­misellä sekä per henkilö että per käytetty neliö

Toimistojen muuntaminen asuinkäyttöön aiheuttaa noin 25 % vähemmän päästöjä

Lisätietoja/Lähde: Rakli

 

Pyydä tarjous isännöinnistä