Kierrätysta parannetaan jätelainsäädäntöä uudistamalla

Ympäristöministeriön jätelakityöryhmä on aloittanut työnsä jätelain saattamiseksi EU:n jätedirektiivien mukaiseksi.  EU:n tavoitteiden mukaan kierrätysasteen tulisi vuoteen 2025 mennessä olla vähintään 55 % ja vuoteen 2035 mennessä jo 65 %. Tavoitteet vaativat kireitä toimenpiteitä kaikilta tahoilta.  Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on nykyään n. 41 %. Työryhmän tarkoitus on esittää. mm ohjauskeinoja yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Lähdä: www.kuntaliitto.fi