KHO arvioi rakennuslupa-asiaa vähäisen poikkeamisen sekä aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitystä

KHO arvioi KHO:2022:90 14.7.2022 ratkaisussaan rakennuslupa-asiaa vähäisen poikkeamisen ja aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitystä.

Rakennuslupaviranomainen oli myöntänyt rivitalon rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä poikkeamisena rakennusoikeuden ylityksen 4,5 m2:llä. Rakennushankkeelle oli jo aiemmin lainvoimaisella poikkeamispäätöksellä muun ohella sallittu 129 m2:n ylitys asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaa, että rakennusluvan yhteydessä myönnettävän poikkeamisen vähäisyyttä arvioitaessa oli otettava huomioon aikaisemmalla poikkeamispäätöksellä samasta ja muista seikoista myönnetyt poikkeamiset. KHO katsoi ratkaisussaan, että vaikka vähäisenä poikkeamisena rakennusluvan yhteydessä sallittu rakennusoikeuden ylitys 4,5 m2:llä oli sellaisenaan määrältään pieni, poikkeamisen vähäisyyttä arvioitaessa oli otettava huomioon poikkeamispäätöksellä´ jo myönnetty 129 m2:n ylitys. Rakennusluvan yhteydessä myönnettyä poikkeamista ei tässä tilanteessa voitu pitää vähäisenä. Rakennus- ja lupalautakunnan päätös tuli kumota lainvastaisena.

Lähde: Edilex ja KHO