HSY: Vuoden 2023 vesi- ja jätehuollon hinnat on vahvistettu

HSY on vahvistanut vuoden 2023 vesi- ja jätehuollon hinnat. Jätehuollon maksut nousevat keskimäärin 4,5 prosenttia ja vesihuollon maksut keskimäärin 10 prosenttia vuoden 2023 alussa.

Kustannusten nousun taustalla ovat muun muassa vesihuoltoverkoston saneeraaminen, energiakustannusten nousu sekä inflaatio. Pääkaupunkiseudun vesihuoltoinfrastruktuuri tarvitsee nyt ja tulevina vuosina runsaasti ja enenevässä määrin saneeraustöitä. Saneerausinvestoinneilla huolehditaan vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta ja minimoidaan huonokuntoisesta verkostosta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Asukkaat voivat itse vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin lajittelemalla
Jätehuollon hintojen keskimäärin 4,5 prosentin korotus johtuu kohonneista hinnoista, investoinneista sekä panostamisesta kierrätykseen. Asukkaat voivat myös vaikuttaa lopulliseen kustannustasoonsa lajittelulla sekä mitoittamalla jäteastioiden koot ja tyhjennysrytmit sopiviksi.

Investoinnit ja inflaatio ovat myös HSY:n vesimaksujen maksukorotusten taustalla

Lähde ja lisätietoja HSY