Helsinki uusii organisaatioitaan sekä rakennusvalvontayksikköä

Rakennusvalvonta kuuluu 1.6.2017 alkaen Kaupunkiympäristön toimialan Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen.  Uuden rakennusvalvontapalvelun päälliköksi on valittu diplomi-insinööri Kai Miller.

Palvelu on tulevaisuudessa jaettu viiteen yksikköön:

  • Lupayksikkö: arkkitehti Anne Nurmio
  • Kaupunkikuvayksikkö: arkkitehti Marjatta Uusitalo
  • Rakenneyksikkö: diplomi-insinööri Risto Levanto
  • Talotekniikkayksikkö: insinööri (ylempi AMK) Tomi Marjamäki
  • Rakennetun ympäristön valvontayksikkö: oikeustieteen kandidaatti Pentti Ruuska

Rakennusvalvonta tulee edelleen sijaitsemaan tutussa osoitteessa Siltasaarenkatu 13. Lisätietoja www.hel.fi