HE 250/2022 laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemiseen. Esityksessä ehdotetaan helpotettavaksi osakkaan muutostyötä asunto-osakeyhtiön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamiseksi (osakkaan aloitteesta ja kustannuksella). Osakkaan muutostyöoikeuden laajennus edistää esteettömyyden parantamista osakkaan tarpeiden mukaisesti taloyhtiön yhteisissä tiloissa siten, että muutoksesta ei aiheudu kustannuksia eikä haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.

Lisäksi ehdotetaan kestävää asumista edistäviä uudistuksia koskevan yhtiön enemmistöpäätöksenteon helpottamista vanhoissa yhtiöissä siten, että vanhat yhtiöt voivat ottaa käyttöön uudisrakentamisen kanssa samaan tahtiin tällaisia uudistuksia. Asumisen kestävyyttä edistävää uudistusta koskevan päätöksenteon helpottaminen vanhassa taloyhtiössä puolestaan nopeuttaa esimerkiksi ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi tarpeellisten uudistusten käyttöönottoa koko taloyhtiökannassa. Ehdotus mahdollistaa julkisten resurssien tehokkaamman ja tuloksellisemman kohdennuksen esteettömyyden ja asumisen kestävyyden parantamiseen kulloinkin julkisen talouden talousarvioissa päätettävällä tavalla.

Lähde: Valtioneuvosto.fi

Pyydä tarjous isännöinnistä