Finanssialan Keskusliitto ei enää toimita ”Tulityöt turvallisuusohje”-julkaisua

Tulitöissä noudatettavat suojeluohjeet päivittyvät niin, että nyt noudatettavat suojeluohjeet ovat ”SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus” ja ”SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus” standardeissa. Muutoksen takana on se, että Finanssialan Keskusliitto ei enää toimita ”Tulityöt turvallisuusohje”-julkaisuaan.

Vakuutetuissa kohteissa on aina tärkeä huomioida vakuutussopimuskohtaisia tulitöiden turvallisuusvaatimuksia. Tulitöissä on noudatettava lakeja ja asetuksia, kuten esim. Pelastuslakia, jonka mukaan on huolehdittava riittävistä varotoimista, kun ryhdytään tulitöihin.

Lähde: Finanssiala ja Finib