Etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisia–lakimuutos voimaan 11.7.2022

Asunto-osakeyhtiölain muutoksella sallitaan pelkästään etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset eli etäkokoukset sekä edistetään niin sanottujen hybridikokousten järjestämistä. Hybridikokouksessa yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua kokouspaikan lisäksi etäosallistuen.

Hallitus tekee päätöksen, missä muodossa yhtiökokous pidetään ja päätöksessä on huomioitava yhtiöjärjestysmääräykset ja laki. Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä vaikuttaa myös siihen, onko yhtiöllä lakisääteistä velvoitetta etäyhteyden järjestämiseen:

Tulevaisuudessa esim. alle 30 osakehuoneiston yhtiöissä ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää etäyhteyttä kun taas vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöissä osakasvähemmistölle (1/10) on lakimuutoksen jälkeen tämän vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Tällaista osallistumista on vaadittava yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiöjärjestyksessä voi olla lakimuutoksen voimaantullessa esimerkiksi etäosallistumista koskevia määräyksiä. Nämä vanhat yhtiöjärjestysmääräykset ovat lähtökohtaisesti sitovia. Yhtiö voi niin halutessaan ottaa yhtiöjärjestykseen myös uusia määräyksiä etäosallistumisesta. Yhtiöjärjestysmuutosten osalta on huomioitava, että yhtiöjärjestyksen laajempi päivittäminen saattaa olla tarpeen. Yhtiöjärjestysmuutokset kannattaa aina jättää niihin erikoistuneen juridisen asiantuntijan laadittavaksi. Yhtiössä, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, osakasvähemmistöllä (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistavilla) on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla. Tätä osallistumista on vaadittava hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myös tätä oikeutta on vaadittava hallitukselta kokouskohtaisesti.

Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöllä on oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tapahtuvan osallistumisen osalta ilmoittamalla ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta kokouskutsussa. Joissain tilanteissa esim. yhtiökokouksen puheenjohtajalla on säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus päättää yhtiökokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta neljän viikon kuluessa. Tämä liittyy yhtiön tietoliikenneyhteyden tai yhtiön kokouksen järjestämiseen käyttämän muun teknisen apuvälineen toimintahäiriöihin ja koskee kaiken kokoisia yhtiöitä.  

Uusia säännöksiä sovelletaan muutosten voimaantulon jälkeen pidettäviin yhtiökokouksiin, joihin kutsu on toimitettu lakimuutosten mukaisena.  

Lähde: Kiinteistöliitto