Kategoria-arkisto: Yleinen

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) uudistamistyö aloitettu

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat käynnistäneet neuvottelut yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi. [...]

KHO:2024:75 Asuinhuoneistojen käyttäminen majoitustiloina

Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. [...]

TUKES Leikkipaikan turvallisuus kannattaa tarkastaa joka kevät

Kevään tullen taloyhtiöiden pihalle ilmestyvät leikkivät lapset, ja heidän turvallisuutensa takia taloyhtiön on tärkeää tarkastaa [...]

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi hyväksyttiin energialaskujen ja päästöjen vähentämiseksi

Komissio on tyytyväinen siihen, että tänään hyväksyttiin lopullisesti rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi, joka on toinen Euroopan [...]

Verohallinto: Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus

Antopäivä 9.4.2024 DiaarinumeroVH/253/00.01.00/2024 Voimassaolo9.4.2024 – Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti Korvaa [...]

Verohallinto: Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Antopäivä 27.3.2024 Diaarinumero VH/6269/00.01.00/2023 Voimassaolo 27.3.2024 – Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 [...]

Kiinteistöala kehittämässä mallia kestävyysraportointiin

Tulevaisuudessa yrityksen on raportoitava vastuullisuuteen liittyvistä teemoista kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti. Kiinteistöalalla valmistautumista tehdään yhdessä, sillä lähes [...]

Kiinteistöverolain soveltamisohjetta on päivitetty

Kiinteistöverolain soveltamisohjetta on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä Verohallinnon ohjeessa käsitellään kiinteistöverolain (654/1992) [...]

Maanmittauslaitos: Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena oikeudenmukainen kiinteistöverotus

Maanmittauslaitos on valmistellut uusia tonttien verotuksen pohjana toimivia hinta-aluekarttoja Verohallinnon käyttöön. Työ on osa Valtiovarainministeriön [...]

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2024

Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2024 on 4,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on [...]