Kategoria-arkisto: Yleinen

428/2024 Laki asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta voimaan

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  lisätään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 8 luvun 3 §:ään uusi 5 momentti, 4 §:ään [...]

Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista

Suomen Pankki ilmoittaa korkolain (633/1982) 12 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 32/2013, [...]

Toivotamme kaikille hyvää juhannusta

Taloasema Helsinki toivottaa kaikille hyvää juhannusta ja mukavaa kesää.   [...]

Omistusasuntoja sekä omakoti- ja paritaloja korjattiin 5,2 miljardilla eurolla vuonna 2023

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,2 miljardilla eurolla vuonna 2023. Korjauksiin käytetty [...]

Ota kantaa uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoon ja kansallisen rakennusten perusparannussuunnitelman laatimiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EU/2024/1275) toimeenpanon. Työn aikana tullaan laatimaan mm. kansallinen rakennusten perusparannussuunnitelma. Tähän [...]

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103717 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103717 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä. Ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä [...]

Tukes on myöntänyt Suomen ensimmäisen luvan sähköautojen latauspisteiden varmennustarkastuksiin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Inspecta Tarkastus Oy:lle luvan tehdä sähköajoneuvojen latauspisteiden varmennustarkastuksia. Suomessa [...]

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) uudistamistyö aloitettu

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat käynnistäneet neuvottelut yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi. [...]

KHO:2024:75 Asuinhuoneistojen käyttäminen majoitustiloina

Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. [...]

TUKES Leikkipaikan turvallisuus kannattaa tarkastaa joka kevät

Kevään tullen taloyhtiöiden pihalle ilmestyvät leikkivät lapset, ja heidän turvallisuutensa takia taloyhtiön on tärkeää tarkastaa [...]