Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetettu työryhmä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi.
Oikeusministeriö asettaa samalla seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä.

Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamisen tavoitteena on vastata pääministeri Orpon hallitusohjelmassa esitettyihin tarpeisiin. Hallitusohjelmassa nimenomaisesti mainittujen tarpeiden lisäksi tavoitteena on muutenkin arvioida lain toimivuutta ja esittää tämän perusteella tarvittavia muutoksia
sääntelyn ajantasaistamiseksi. Muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa asunto-osakeyhtiölain osittaisuudistuksena.
Lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytysten varmistamisessa ja siitä aiheutuviin ongelmiin puuttumisessa asunto-osakeyhtiölain merkitys rajoittuu taloyhtiön sekä sen osakkeenomistajien ja asukkaiden välisten suhteiden sääntelyyn. Sama koskee sähköautojen latausmahdollisuuksien asentamiseen mahdollisesti liittyviä muutostarpeita.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus asunto-osakeyhtiölain ja mahdollisen muun siihen liittyvän
lainsäädännön muuttamisesta hallitusohjelmaan liittyvien ja muiden edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmä voi kuulla tarpeellisiksi
katsomiaan asiantuntijoita. Ensivaiheessa työryhmä valmistelee osakehuoneiston hallintaanoton edellytyksenä olevan tiedoksiantomenettelyn helpottamista koskevat säädösehdotukset, jotka sisältävä välimietintö annetaan viimeistään  31.3.2024.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida työryhmän työtä säännöllisesti siten, että työryhmällä on työssään mahdollisuus harkintansa
mukaan ottaa huomioon seurantaryhmässä esitetyt näkemykset.

Lähde: Valtioneuvosto ja Oikeusministeriö

Pyydä tarjous isännöinnistä