Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettuja avustustuksia vuonna 2020

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettujen avustusten määrä on noussut v. 2020. Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustuksen kokonaissumma nousi ja lisäksi uusia avustusmuotoja ovat energia- ja sisäilma-avustus. Avustuksia myöntää ARA, mutta myös ELY-keskus, Museovirasto ja kunnat tukevat erilaisissa hankkeissa.

 

Energia-avustus: Energia-avustust myönnetään asuintalon energiatehokkuutta parantavien remonttien suunnitteluun ja korjauskustannuksiin.

Sisäilma-avustus: Avustus on tarkoitettu sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin.

Esteettömyysavustus: Avustus on tarkoitettu liikkumisesteiden poistamiseen.

Hissiavustus: Avustusta saa uuden henkilöhissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon.

Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus: Avustus on tarkoitettu sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen taloyhtiöissä.

Rakennusperinnön hoitoavustus: Tuki on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnossapitoon, suojeluun ja niiden parantamiseen.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus: Suunnattu arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja tukee rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

Lähde: Isännöintiliitto ja ARA