Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

Vireillä olevassa lakihankkeessa helpotetaan mm. purkavaa uusrakentamista koskevaa päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä sekä samalla täsmennettäisiin yhtiön johdon vastuita ja velvollisuuksia. Tarkoituksena olisi, että yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä päättää sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.  Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain muutoksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.

Lähde: Eduskunta lakihankkeiden tietopaketit

Pyydä tarjous isännöinnistä