Asumisen energiankulutus laski vuonna 2019

Asumiseen kului kaikkiaan noin 65 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2019. Kulutus laski reilulla puolella TWh:lla edellisestä vuodesta. Asuintilojen lämmitysenergian kulutus laski kaksi prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Sää oli Etelä-Suomessa edellistä vuotta lämpimämpi. Asuntojen lukumäärän ja tilavuuden kasvu jatkui. Kotitalouslaitteiden osuus energiakulutuksesta oli n. 13 prosenttia.

Asumisen energiankulutuksesta n. 67 prosenttia kohdistui asuinrakennusten tilojen lämmitykseen, 15 prosenttia käyttöveden lämmitykseen ja viisi prosenttia saunojen lämmitykseen. Muiden sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistuksen osuus oli 13 prosenttia. Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia (sisältyy myös vapaa-ajan asunnot).

Reilu kolmannes asumisen energiankulutuksesta oli sähköä vuonna 2019. Vajaa kolmannes kulutuksesta oli kaukolämpöä ja reilu viidennes oli puuta. Sähköä kului 22,5 TWh – kulutuksen taso on pysynyt suunnilleen samana neljä vuotta. Sähköstä 46 prosenttia kului tilojen lämmitykseen ja 38 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Loppuosa sähköstä kului käyttöveden ja saunojen lämmitykseen.

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kului energiaa 43 TWh vuonna 2019. Asuintilojen lämmityksen yleisimmät energialähteet olivat kaukolämpö, puu ja sähkö, joiden osuus oli 82 prosenttia tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia. Lämpöpumppujen käyttö lämmitykseen on kasvanut merkittävästi.

Kotitalouslaitteiden, eli ruoan valmistuksen, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden, energiankulutus vuonna 2019 oli noin 8,5 TWh. Laitteiden osuus koko asumisen energiasta oli 13 prosenttia. Tästä ruoan valmistukseen, eli liesien ja uunien käyttöön, kului prosentti ja valaistukseen reilu kaksi prosenttia. Kymmenen prosenttia kului muissa sähkölaitteissa. Näihin kuuluvat mm. ruoan valmistuksen pienlaitteet, kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen, hissit ja autonlämmitys.

Lisätietoja / Lähde: Tilastokeskus

 

Pyydä tarjous isännöinnistä