Asumisen energiankulutus laski edelleen vuoden 2018 tasosta

Asumiseen kului n. 66 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2018. Kulutus laski noin 1 TWh:lla edellisestä vuodesta. Sää oli edellistä vuotta lämpimämpi, mikä laski lämmitysenergian tarvetta. Myös asuntojen lukumäärä ja tilavuus kasvoivat edelleen. Vastaavasti lämmitysenergian kulutus laski kolme prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018. Kotitalouslaitteiden energiankulutus vastaavasti nousi kaksi prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus