Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Tee kunnossapito- ja muutostyöilmoitus täyttämällä allaoleva sähköinen lomake

TAI

vaihtoehtoisesti tulosta ja toimita meille paperinen lomake.

  Ilmoitus taloyhtiölle

  Taloyhtiö- ja yhteystiedot

  Töiden suoritus

  osakasasukas/vuokralainenulkopuolinen ammattiurakoitsija/-yritysjoku muu

  Työn kohde


  HuoneistoremonttiLattia-/kattorakenteiden uusimistyöSähköjen siirto-/uusimistyöKeittiöremonttiViemärijohtojen siirto-/uusimistyöAntennien siirto-/uusimistyöWc-/pesutila-/kylpyhuoneremonttiVesijohtojen siirto-/uusimistyölv-järjestelmäSeinien siirto-, purku-/uusimistyöJokin muu, mikä*

  Töiden tiedotus


  IsännöitsijätoimistoHuoltoyhtiö/-henkilöTaloyhtiön ilmoitustauluNaapuriasunnot

  Lyhyt yleiskuvaus töistä


  Suunnittelijat, urakoitsijat ja valvoja

  Mikäli työllä ei ole suunnittelijaa tai urakoitsijaa, kirjoita "ei suunnittelijaa" tai "oma työ"

  Pääsuunnittelija / hankkeeseen ryhtyvä

  LVIA-suunnittelija

  Sähkösuunnittelija

  Valvoja

  Rakennusurakoitsija

  Vedeneristäjä

  Huomioitavaa

  Tulityölupa tulee pyytää isännöitsijätoimistosta. Luvan myöntäminen edellyttää mm. tekijältä voimassa olevaa tulityölupaa, suunnitelmaa ja tulityöpaikkakatselmusta. Pyydä luvan saamisen edellyttämä tulityöpaikkakatselmus hyvissä ajoin.

  Sopimus osakehuoneiston remontti- ja muutostöiden menettelytavoista

  Huoneistonsa remontti- ja muutostöiden yhteydessä osakkeenomistaja huolehtii seuraavista toimenpiteistä:

  • Kaikissa työvaiheissa osakas sitoutuu noudattamaan hyvää rakennustapaa ja taloyhtiön asettamia ehtoja.

  • Osakkeenomistaja maksaa taloyhtiön As. Oy lain mukaiset kohtuulliset ja tarpeelliset remontti-ilmoituksen käsittely- ja lisäselvityskulut ja osakkeenomistaja korvaa kohtuulliset ja tarpeelliset taloyhtiön valvontakulut.

  • Osakkeenomistaja hakee taloyhtiön valtakirjalla rakennusvalvonnasta mahdollisesti (mikäli hanke vaatii viranomaisluvan) tarvittavan rakennusluvan tai lausunnon ja maksaa hakemuskulut sekä noudattaa rakennusluvan mukaisia ehtoja.

  • Osakas hoitaa asunto-osakeyhtiölain mukaisen tiedottamisen ja suunnitelmien esittämisen (+ pyytää tarvittaessa suostumukset). Naapureille ja tiedottaminen hoidetaan niin, että ilmoitustauluilla ilmoitetaan vastuuhenkilön yhteystiedot, remontin arvioitu kesto, päivittäinen työaika ja mahdolliset äänihaitat. Sähkö- ja vesikatkoista ilmoitetaan 2-3 päivää aikaisemmin.

  • Osakkeenomistaja sitoutuu huolehtimaa rakennusjätteiden poiskuljettamisesta ja remonttijälkien päivittäisestä siivouksesta sekä huolehtii siitä, ettei yhtiön rakenteita tai laiteita rikkoudu osakasremontin johdosta.

  • Osakkeenomistaja tekee tarvittavat ilmoitukset verottajalle, huolehtii työturvallisuusmääräyksistä ja remonttiajan vakuutuksista. Lisäksi osakas hankkii mahdollisesti tarvittavan tulityöluvan tai/ja asbestitutki-mukset huoneistokorjauksen osalta.

  • Osakkeenomistaja toimittaa taloyhtiölle kaikki yhtiön vaatimat ja isännöitsijäntodistukseen tarvittavat asiakirjat ja tiedot.