Asuinrakennusten energia-avustukset vuosina 2020–2022 astuvat voimaan 1.1.2020

Valtioneuvoston asetus (1341/2019) asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022 astuu voimaan 1.1.2020. Asetuksessa säädetään valtion talousarviossa vuosille 2020–2022 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa valtion asuntorahaston varoista myönnettävästä valtionavustuksesta asuinrakennusten korjaushankkeisiin, joiden yhteydessä tehdään energiate-
hokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä.

Lähde: Suomen Säädöskokoelma

Pyydä tarjous isännöinnistä