Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnokseen asuinrakennusten energia-avustuksista. Suunnitteilla on avustuksia, joita myönnettäisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.

Avustusta voisi saada enintään 20 % korjaustyön arvonlisäverottomista kustannuksista. Kaikki korjaushankkeen kustannukset voitaisiin laskea kokonaiskustannuksiin esim. suunnittelukustannukset sekä järjestelmien säätö- ja tasapainotuskustannukset. Vaatimuksena avustuksen saamiseksi olisi, että korjaushankkeen lopuksi voidaan osoittaa, että rakennuksen energiatehokkuus on parantunut riittävästi avustuksen saamiselle. Kerros- tai rivitaloon, joka korjattaisiin vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voisi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti.

Kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittyneet saisivat avustusta 200 euroa enemmän asuntoa kohti, kuitenkin enintään 25 prosenttia hankkeen arvonlisäverottomista kustannuksista.

Avustusta myönnettäisiin asuinrakennuksen korjaushankkeeseen, jolla energiatehokkuutta parannetaan avustuksen edellyttämään tasoon. Rakennuksen energiatehokkuutta voisi parantaa millä tahansa ratkaisuilla, esimerkiksi eristysten parantamisella, aurinkopaneeleilla tai öljylämmityksestä luopumisella. Hakijan tulisi avustusta hakiessaan esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannettaisiin vähintään avustuksen edellyttämään tasoon.

Energiatehokkuuden parantuminen laskettaisiin vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. Energiatehokkuuden parantuminen täytyisi osoittaa energiatodistuksella.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntäisi avustukset. Avustusta voitaisiin myöntää 1.10.2019 alkaen syntyneisiin korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin ja 1.1.2020 alkaen syntyviin korjauskustannuksiin. Avustushakemus liitteineen tulisi toimittaa ARAlle ennen korjaustöiden aloittamista.

Tiedote 25.10.2019 Ympäristöministeriö
Pyydä tarjous isännöinnistä