Arviomuistio asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista arviomuistio, joka on julkaistu 27.10.2020.

Arviomuistion mukaan olisi tarpeen arvioida taloyhtiöiden yhtiökokouksien etäosallistumisen ja verkkokokouksen järjestämisen sekä digitaalisten asiakirjojen ja kommunikaation käytön helpottamista entisestään ja miten helpotettaisiin osakkaiden oikeutta toteuttaa myös huoneistonsa ulkopuolella esteettömyyttä parantavia muutoksia. Lisäksi muistiossa käsitellään muun muassa sähköautojen latauspisteitä, yhteiskäyttöpalveluita ja uusiutuvan energian taloyhtiökohtaista tuotantoa koskevan päätöksenteon helpottamista.

Muistiossa arvioidaan myös lukuisia muita mahdollisia asunto-osakeyhtiölain tarkistustarpeita, esimerkiksi lyhytaikaisen vuokrauksen ja huoneistossa tupakoinnin haittojen vähentämistä sekä lakisääteisen isännöinnin sisällön selventämistä.

Lisätietoja: Oikeusministeriö