Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Kierrätysta parannetaan jätelainsäädäntöä uudistamalla

Ympäristöministeriön jätelakityöryhmä on aloittanut työnsä jätelain saattamiseksi EU:n jätedirektiivien mukaiseksi.  EU:n tavoitteiden mukaan kierrätysasteen tulisi vuoteen 2025 mennessä olla vähintään 55 % ja vuoteen 2035 mennessä jo 65 %. Tavoitteet vaativat kireitä toimenpiteitä kaikilta tahoilta.  Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on nykyään n. 41 %. Työryhmän tarkoitus on esittää. mm ohjauskeinoja yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Lähdä: www.kuntaliitto.fi

Pelastuslaki muuttui

Pelastuslakiin tuli muutoksia 1.1.2019 alkaen. Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset päättyvät viimeistään 30.6.2019. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. […]

Taloaseman terveiset uudelle vuodelle 2019

Arvoisa yhteistyökumppani Hyvää alkanutta vuotta 2019 kaikille. Tuleva vuosi tuo useita parannuksia asiakkaillemme ja tarkoituksemme on parantaa kauden aikana yhteistyökumppaniverkostoa asiakkaittemme eduksi sekä kehittää tiedottamista osakkaiden toivomusten perusteella. Tuleva vuosi tuo muutoksia myös uudistuvan lainsäännön myötä esim. ASREK -hanke ja esim. Asunto-osakeyhtiölain purkava uusrakentamisen säännöksien myötä. Lisätietoja aiheista saa soittamalla isännöitsijätoimistoon. Pyrimme  seuraamaan jatkuvasti alan […]

Eduskunta hyväksyi lain huoneistotietojärjestelmästä

Taloyhtiöissä paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta alkaen. Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Rekisteriin tulevat tiedot osakehuoneistojen, kuten esim. asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista ja panttauksista. Uusi järjestelmä parantaa tietojen saatavuutta, luotettavuutta ja kattavuutta sekä luo edellytykset esimerkiksi sähköiselle osakkeiden kaupankäynnille. Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Lisätietoja aiheesta: www.osakehuoneistorekisteri.fi Lähde: Maanmittauslaitos

Energiansäästöviikko alkoi tänään

Energiansäästöviikkoa vietetään 8.-14.10.2018. Motiva ja Suomen Kiinteistöliitto kampanjoivat asumisen kestävien valintojen puolesta.  Hoitokuluista 30-40 prosenttia kohdistuu energiaan ts. lämmitykseen, kiinteistösähköön sekä vesi- ja jätevesimaksuihin. Turha energiankäyttö voi johtaa siihen, että jopa 30 prosenttia käytetystä energiasta on ns. hukkakulutusta. Lähde/lisätietoja: Suomen Kiinteistölehti

Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

Vireillä olevassa lakihankkeessa helpotetaan mm. purkavaa uusrakentamista koskevaa päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä sekä samalla täsmennettäisiin yhtiön johdon vastuita ja velvollisuuksia. Tarkoituksena olisi, että yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä päättää sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.  Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain muutoksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018. Lähde: Eduskunta lakihankkeiden tietopaketit

Uudet jätehuoltomääräykset

Uudet jätehuoltomääräykset esitetään tulevaksi voimaan pääosin 1.3.2019. Jätteiden lajittelua koskevat erilliskeräysvelvoitteet ehdotetaan astuvan voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. HSY valmistautuu ko. uudistuksella vastaamaan EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Kierrätysasteen nosto edellyttää myös jätteiden aiempaa tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä. Lisätietoja HSY

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuonna 2017

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2017 keskimäärin 4,05 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Kerrostaloasuntoyhtiöiden  hoitokulut olivat keskimäärin 4,81 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokuluista 22,7 prosenttia kohdistui lämmitykseen. Korjauksien osuus hoitokuluista oli 22,2 prosenttia ja vedenkäytön osuus oli 7,9 prosenttia. Rivitalo-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,40 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Lähde: Tilastokeskus