Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Energiansäästöviikko alkoi tänään

Energiansäästöviikkoa vietetään 8.-14.10.2018. Motiva ja Suomen Kiinteistöliitto kampanjoivat asumisen kestävien valintojen puolesta.  Hoitokuluista 30-40 prosenttia kohdistuu energiaan ts. lämmitykseen, kiinteistösähköön sekä vesi- ja jätevesimaksuihin. Turha energiankäyttö voi johtaa siihen, että jopa 30 prosenttia käytetystä energiasta on ns. hukkakulutusta. Lähde/lisätietoja: Suomen Kiinteistölehti

Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

Vireillä olevassa lakihankkeessa helpotetaan mm. purkavaa uusrakentamista koskevaa päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä sekä samalla täsmennettäisiin yhtiön johdon vastuita ja velvollisuuksia. Tarkoituksena olisi, että yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä päättää sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.  Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain muutoksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018. Lähde: Eduskunta lakihankkeiden tietopaketit

Uudet jätehuoltomääräykset

Uudet jätehuoltomääräykset esitetään tulevaksi voimaan pääosin 1.3.2019. Jätteiden lajittelua koskevat erilliskeräysvelvoitteet ehdotetaan astuvan voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. HSY valmistautuu ko. uudistuksella vastaamaan EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Kierrätysasteen nosto edellyttää myös jätteiden aiempaa tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä. Lisätietoja HSY

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuonna 2017

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2017 keskimäärin 4,05 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Kerrostaloasuntoyhtiöiden  hoitokulut olivat keskimäärin 4,81 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokuluista 22,7 prosenttia kohdistui lämmitykseen. Korjauksien osuus hoitokuluista oli 22,2 prosenttia ja vedenkäytön osuus oli 7,9 prosenttia. Rivitalo-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 3,40 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Lähde: Tilastokeskus

Sähköautojen latausjärjestelmän avustukset

Sähköautojen avustusta on mahdollista hakea ARA:lta ja avutuksen määrä on korkeintaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja esim. vuokrataloyhteisöille. Lisätietoja: www.ara.fi

Sisäilmastoluokitus 2018 on valmistunut

Rakennustietosäätiön ja Sisäilmayhdistys ry:n toimesta on uusi Sisäilmastoluokitus päivitetty. Sisäilmastoluokitus 2018 huomioi STM:n ja YM:n rakennusten sisäilman laatua ja rakentamista koskevat uudet asetukset sekä alan standardeissa tapahtuneet muutokset. Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus M1 ovat osa Sisäilmastoluokitusta. Lähde: www.rakennustietosaatio.fi

Tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkoi

Tietosuoja-asetus astui voimaan 5. toukokuuta 2018 ja se on tullut sovellettavaksi henkilötietojen käsittelyn osalta kaikissa EU-maissa. Taloasema Helsinki on laatinut kaikille asiakastaloyhtiöille tietosuojaselosteen ja siihen voi tutustua taloyhtiön kotisivuilla. Taloasema Helsingin omat tietosuojatiedot ovat nähtävissä osoitteessa www.taloasemahelsinki.fi